TANZANIA COMMISSION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Policy and Policy Briefs

# Title Published date Action
1 MIHTASARI YA VIJARIDA-SERA VYA SAYANSI NA TEKNOLOJIA VYA SEKTA NNE (4) Wed, Mar 30, 2022 1:02 PM Download
2 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) POLICY Wed, Mar 30, 2022 1:08 PM Download
3 THE NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY FOR TANZANIA Wed, Mar 30, 2022 1:33 PM Download
4 National Biotechnology Policy Wed, Apr 11, 2018 12:00 AM Download
5 The National Research and Development Policy Wed, Apr 11, 2018 12:00 AM Download
6 The National Science and Technology Policy for Tanzania Wed, Apr 11, 2018 12:00 AM Download
7 Policy Brief: Impact of Information and Communications Technologies on Micro and Small Enterprises in Tanzania Thu, Apr 12, 2018 12:00 AM Download
8 Muhtasari wa Sera: Mchango wa Teknolojia ya Habari na Mawasiliano katika Maendeleo ya Biashar Ndogo Ndogo Nchini Tanzania Thu, Apr 12, 2018 12:00 AM Download
9 Project Brief: Promoting the Use of Minjingu Phosphate Rock in Organic Vegetable Production Fri, May 18, 2018 12:00 AM Download
10 Policy Brief: Promoting the use of research evidence to inform decision making in Zanzibar Fri, May 18, 2018 12:00 AM Download
11 Policy Brief: How Does the Climate Change Impact the Economics of Zanzibar? Fri, May 18, 2018 12:00 AM Download
12 Policy Brief: How Does the Climate Change Impact the Economics of Zanzibar? Fri, May 18, 2018 12:00 AM Download
13 Police Brief: Protection of Quality Products with Geographical Indication in Tanzania Tue, Aug 18, 2020 12:00 AM Download